Referat Bestyrelsesmøde 30.05.2017

YDK mødet den 30. maj var det konstituerende bestyrelsesmøde, og det eneste lukkede møde på året.

Link til referat

Bestyrelsesposterne blev fordelt som følger:

Formand: Marianne Eriksen

Næstformand (Ny): Aske Bohm

Kasserer (Ny) Kimie Ødorf

Sekretær: Erica Gould

Webmaster (Ny): Helene Perregaard

Bestyrelsesmedlemmer: Nina Bundgaard og Mari Øines

Suppleanter: Kirsten Wahlstrøm og Eskil Bohr

Vel mødt!