Repræsentantskab i fagområdet Akut Kirurgi

Yngre Danske Kirurger søger en yngre kirurg til at besidde en bestyrelsespost i fagområdet Akut Kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab.

YDK indstiller repræsentanten til fagområdet, hvorefter bestyrelsen indenfor det pågældende fagområde kan vælge at acceptere indstillingen.

Det er en forudsætning for at ansøge YDK om indstilling til posten, at man er ansat i et hoveduddannelsesforløb.

Der lægges vægt på at ansøgeren har udvist fokuseret interesse mod det akut kirurgiske område og har en faglig profil der afspejler dette.
Fagområdet Akut Kirurgi varetager ekspertområderne traumatologi og herniekirurgi.

I henhold til fagområdets egne vedtægter, skal bestyrelsen bestå af repræsentanter fra alle regioner, og ansøgere fra Region Nordjylland og Region Sjælland, vil derfor bliver prioriteret i denne ansøgningsrunde.

Den af bestyrelsen indstillede ansøger vil blive personligt underrettet og valget træder i kraft i forbindelse med DKS årsmøde.

Ansøgning: Motiveret ansøgning og CV sendes til bestyrelse@ydk.nu senest 27.10.2017

Med Venlig Hilsen,
Marianne Eriksen, Formand YDK