KURSUS: Tværfaglig teamtræning på operationsstuen

Kære Yngre Danske Kirurger.

Nedenstående opslag er til info om at kurset “tværfaglig team-træning på operationsstuen” nu igen udbydes ved CAMES, HGH.


Operationsstuen er et komplekst sted at arbejde. Der stilles høje krav til tekniske og kliniske færdigheder i et dynamisk miljø, hvor forskellige faggrupper skal arbejde tæt sammen. For at få patienten hurtigt og sikkert gennem et kirurgisk indgreb kræves imidlertid også færdigheder i kommunikation, samarbejde, situationsbevidsthed, lederskab og beslutningstagning. Disse færdigheder kaldes ikke-tekniske færdigheder.

Kurset vil gennem korte oplæg, simulationer og teamtræningsøvelser, styrke dine ikke-tekniske færdigheder og give dig indblik i de processer, der påvirker patientsikkerheden og kvaliteten i behandlingen på operationsstuen.

Kurset sikrer:

At du har en klar forståelse for hvordan situationsbevidsthed, samarbejde, kommunikation, beslutningstagning og lederskab spiller ind i forhold til patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen.

At du bliver bekendt med dine styrker og svagheder i forhold til disse ikke-tekniske færdigheder.

At du motiveres til at arbejde videre med dine ikke-tekniske færdigheder fremover, og får en række håndgribelige værktøjer til at gøre det.

Kurset er gratis og bliver i øjeblikket udbudt til både det ortopæd- og abdominalkirurgiske speciale og kursisterne vil være introlæger/prækursister, operationspersonale og anæstesisygeplejersker.

Som kursist får du fuld forplejning på kursusdagen.

Se datoerne ved at følge tilmeldingslinket

Hvis du har spørgsmål til tilmelding kontakt venligst kursusadministrator Dorte Weiglin Dorte.Rosenstand.Weiglin@regionh.dk

Ved yderligere spørgsmål, kontakt kursusleder: anna.sofie.mundt.01@regionh.dk