YDK møde 20. marts -dagsorden

Hermed dagsorden for YDK møde d. 20. marts.
Husk at YDK møder er åbne for alle YDK medlemmer, der er forplejning til de tilmeldte via FB, alternativt kan tilmelding ske ved mail til formand@ydk.nu

Lokalisation: Abel Cathrines Gade 21 B. 5. tv, 1654 København V

Kl 18-20.00

Vel mødt!


Dagsorden YDK-møde d. 20. marts 2018.

 1. Velkomst v. formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Godkendelse af referat fra sidste BS.

 5. Årsmødet d. 21. april 2018SIDSTE MØDE FØR!!:

  Program – tjek
  Lokaler – tjek
  Band/DJ – tjek
  Sponsorer – tjek
  Olympiade
  Tilmelding
  Deltagerliste – Kimie (hvor mange tilmeldte pt.?)

  Reklame
  FB – del, genopslå ovs. – ALLE TAK
  YDK update rundsendes, måske endnu en gang 2 dage før SU?
  Opslag i afdelingerne?

  Praktiske ting i øvrigt:
  Sponsorgaver & Olympiade-gaver (Nina) Navneskilte, Stemmesedler til GF & kuglepenne (Marianne) Deltagerliste (Kimie), Pointkort til Olympiaden – med sponsornavne, Hold-numre & Diplom til Olympiaden (Aske), Fuldmagter (Kirsten).

  Kampagnen? Erica præsenterer de sidste plakater.
  Hvornår og hvem møder ind før og gør klar?
  ANY LAST MINUTE THINGS?

 6. Generalforsamlingen:

  HELENE: lave selve ”generalforsamlings-powerpointen” dvs. arbejdsgangen med de forud-differerede punkter. Synes også lige vi gennemgår den for en god ordens skyld.

  Forslag vedr. stud.med. medlemmer.

  1. Er rundsendt til alle medlemmer. Afstemning ved GF.
  2. Valg: Marianne (genopstiller ikke), Aske (opstiller som formand) Nina (genopstiller) og Erica (??) er på valg. Kimie afgår, 1 år før tid. Eskil opstiller & Kirsten afgår, som supp.
  3. 1. fuldgyldigt BS (Aske)
   2. fuldgyldigt BS (Nina)
   3. fuldgyldigt BS (Erica)
   4. et-årigt BS (Kimie)
   5. suppleant
   6. suppleant
  4. Husk tilføj punktet Fælles Kirurgisk Forum – diskussion under eventuelt v. Mari.
 7. Kasserer (Kimie):
  1. Nyt?
 8. Webmaster (Helene):
  1. Nyt?
 9. SAKS foredrag (Mari & Nina):
  1. Hvordan gik det?
 10. Disciplinærsag
  1. ME har endnu ikke skrevet mail. YL i øvrigt nok lidt overvældet af andre (læs OK18) opgaver pt.
  2. Er taget op og diskuteret i akut kir. Bestyrelsen – de har søgt om agtindsigt og går videre med sagen incl. at rette henvendelse til DKS BS.
 11. Aftenmøder & YDK møder:

  Forslag til nye aftenmøder:Palliation (Gitt BBH, Kvindelig kirurg på Roskilde? )
  VAC og hernie aften (Kirsten)
  CT abdomen
  Lever/pankreas
  Thoraxkir
  Børnekirurgi – evt. Lars Rasmussen?
  AHA-patienten
  Bariatri, smerter udredning akut og ambulant, ved Sara eller Erica, HVORNÅR

 12. Nyt fra Uddannelsesudvalg DKS?
  Gennemgang & ”oprydning” i inspektorer. Hele DKS uddannelsesudvalget indstilles.
  Sidste gennemgang af den nye kirurgiske profil. Sendes til endelig godkendelse i DKS.
  Næste møde 20. april 2018
 13. Nyt fra DKS bestyrelse
 14. Nyt fra ansættelsesudvalgene
  1. Region Øst: Afholdt samtaler d. 8/2-18.
   1. 6 opslåede stillinger, x antal ansøgere. Alle stillinger besat.
  2. Region Nord afholdt samtaler d. 10/1-18.
   1. 4 opslåede stillinger og 4 ansøgninger. 3 stillinger blev besat.
   2. Viborg-Århus-Viborg forløb genopslås.
  3. Region Syd: Afholdt samtaler d. 5/1-18. 5 ansøgere til 3 forløb; Aabenraa, Esbjerg og Kolding/Vejle – alle 3 er besat.

 15. Nyt fra akut kirurgi faggruppen:
  1. BS-medlemmer – venligst gennemlæs tilsendte mail.
  2. Line er desværre forhindret i at kommer personligt.
 16. Eventuelt.
  1. Vikar-læge stand til årsmødet?
  2. Repræsentant til tværfaglige specialeråd i Region Midtjylland (se rundsendte)

 Venlig hilsen

Marianne Eriksen, formand YDK