Referat Generalforsamling 2018

Årsmødet d. 21. april på IDA mødecenter var en succes, med veloplagte forelæsere og en generalforsamling med spændende indlæg fra bl.a. ECV fagområdets YDK-repræsentant Michael Achiam.

Der er nu skrevet referat, der kan læses via dette Link.

 

D. 7. maj afholdes det konstituerende bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse. Herefter vil der blive udsendt datoer for de næste tema-aftener og YDK-møder. Vi glæder os til at se jer alle sammen i det nye år!

 

Med venlig hilsen,

YDK bestyrelsen.