YDK Årsmøde REFERAT

D. 27. april blev Yngre Danske Kirurgers årsmøde endnu engang afholdt i skønne omgivelser på Langelinie Pavillionen. De fremmødte medlemmer nød godt af et velkoordineret oplæg om IBD om formiddagen, hvor overlægerne Ida Vind og Claus Buhl, begge fra Hvh, havde samlet både videoer, billeder og en god portion kvikke kommentarer i et overbliksdannende, underholdende og ikke mindst velformidlet foredrag. Tak til dem!

Om eftermiddagen underholdt Lisbeth Hvolris, overlæge fra Hvh, om øvre avanceret kirurgi, og viste på bedste måde hvordan man både kan brilliere som kirurg og formidler. Et yderst interessant oplæg, der formåede at favne både unge og ældre kollegers niveauer. Tak til Lisbeth!

I frokostpausen underholdt sponsorerne med nye, spændende instrumenter og vellavede quizzes.

Generalforsamlingen bød på valg til bestyrelsen. Her stillede i alt otte yngre læger op til tre bestyrelsesposter og to suppleant-stillinger.

Vi siger velkommen i bestyrelsen og tillykke til Mari Nanna Øines, Erica Christiansen og Lisa Aaling i bestyrelsen og Yeliz Erdogan og Sham Dahl som nye suppleanter.

Der er også valgt ny revisor og suppleant. Her velkommer vi Birgitte Søndergaard og Jannie Dressler.

Sidst men ikke mindst skal nævnes, at det på generalforsamlingen blev vedtaget at ændre foreningens vedtægter omhandlende YDK repræsentanter i andre bestyrelser. (Paragraf 5 stk. 5).

Fra: ” Bestyrelsen kan nedsætte udvalg vedrørende enkelte grenspecialer og andre udvalg til rådgivning af bestyrelsen inden for særlige områder. Repræsentanterne i fagudvalgene vælges for 2 år. Genvalg kan kun ske én gang for to på hinanden følgende valgperioder.”

Til: ”Bestyrelsen kan nedsætte udvalg vedrørende enkelte grenspecialer og andre udvalg til rådgivning af bestyrelsen inden for særlige områder. Repræsentanterne i fagudvalgene vælges for 3 år. Genvalg kan kun ske én gang for to på hinanden følgende valgperioder.”

 

Det fulde referat kan læses her.