DKS

Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) blev stiftet i 1908 af Thorkild Rovsing og Eilert Adam Tscherning. DKS favner fagområderne kolorektalkirurgi, børnekirurgi, endokrinkirurgi, mammakirurgi og øvre gastrokirurgi. DKS varetager bl.a. den faglige rådgivning af nævn og råd, fagets udvikling generelt og herunder rådgiver sundhedsstyrelsen vedr. uddannelsen af nye kirurger. DKS’s uddannelsesudvalg har udformet målbeskrivelsen for den kirurgiske uddannelse. Heri beskrives hvilke kompetencer du skal tilegne dig i løbet af din uddannelse for at opnå speciallægeanerkendelse, og omvendt hvilke krav du kan stille til dit uddannelsessted. DKS indstiller hovedkursuslederen, som står for planlægning og afholdelse af de specialespecifikke kurser (A-kurser) under hoveduddannelsen, til ansættelse i sundhedsstyrelsen.

DKS afholder hvert forår sit årsmøde, hvor du som YDK-medlem kan deltage. Årsmødet strækker sig over flere dage med danske og internationale foredragsholdere, poster- og foredragskonkurencer, sociale events og ofte emner af uddannelsesrelevant karakter. Således bidrog YDK i 2010 til planlægningen af en session om rekruttering til faget og vil i 2011 deltage i en session om kirurgisk uddannelse. YDK sidder repræsenteret i både DKS bestyrelse og i uddannelsesudvalget.

YDK bestyrelse opfordrer alle vores medlemmer, der har besluttet sig for at fortsætte deres karriere indenfor faget kirurgi, til at støtte op omkring DKS’ arbejde, dels via indmeldelse og dels ved deltagelse i DKS’ årsmøde.

Du kan finde mere information på DKS hjemmeside.

Fotografi af Thorkild Rovsing
Thorkild Rovsing, 1862-1927
Fotografi af Eilert Adam Tscherning
Eilert Adam Tscherning, 1851-1919