Galdeveje

Galdestens diagnostik og behandling er noget vi alle skal kunne – dog er området aktuelt præget af forskelligartet praksis og kultur på de forskellige afdelinger. Der arbejdes på at ensarte praksis på national plan aktuelt. Her er lidt materiale med konkret klinisk praksis og operativ teknik. 

Daniel Mønsted Shabanzadeh, 1. reservelæge, PhD, medlem og fagkonsulent i arbejdsgruppen for National klinisk retningslinje for behandling af symptomatisk galdestenssygdom   

Guidelines

Akut kolecystitis

TG13 diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis (Yokoe 2013)

Basal diagnostik og gradering af akut kolecystitis er god i Tokyo Guidelines. Selvom der er kommet en opdatering (TG 2018) er der ikke sket nogen ændringer på dette punkt og da artiklen fra 2013 har bedre oversigtstabeller er den medtaget her.

2020 World Society of Emergency Surgery updated guidelines for the diagnosis and treatment of acute calculus cholecystitis (Pisano et al 2020)

Behandlingsalgoritme for akut kolecystitis som overordnet svarer til danske forhold. Drænanlæggelse og symptomvarighed inden operation er kontroversiel. Vær opmærksomme på at der snart kommer en dansk vejledning.  

Tokyo Guidelines 2018: surgical management of acute cholecystitis: safesteps in laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis (Wakabayashi 2018)

Gode forslag til ”bailout” procedurer ved den operativt vanskelige laparoskopiske kolecystektomi

Koledokussten

Endoscopic management of common bile duct stones: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline (Manes et al 2019)

ESGE har lavet en god oversigt over basal diagnostik og gradering af koledokussten. Oversigten over timing ved behandling af akut kolangitis er også brugbar. Foreslåede behandlingsalgoritmer er mest med fokus på endoskopi, hvilket afspejler de mest benyttede teknikker herhjemme aktuelt. De kirurgiske behandlinger nævnes perifert i afsnit 7.3. Vedrørende behandlinger skal henledes opmærksomhed på at der snart kommer en dansk vejledning.

Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis (Kiriyama 2018)

Diagnostik og gradering af akut kolangitis – denne benyttes også af ESGE.

Galdeblærepolypper

Management and follow-up of gallbladder polyps
Joint guidelines between ESGAR, EAES, EFISDS and ESGE

Mest omfattende og opdateret europæisk guideline for opfølgning og behandling af galdeblærepolypper med særdeles klinisk relevant algoritme. For de mere praktiske forhold henvises til Region Hovedstads vejledning der findes på VIP portalen.


Links

Laparoskopisk cholecystektomi

SAGES – Safe Cholecystectomy Program

SAGES har udviklet et principprogram for sikker laparoskopisk kolecystektomi. Herunder er ”Critical View of Safety” fundamental i forhold til sikker dissektion omkring den hepatocystiske trekant samt deling af strukturer. Her er principprogrammet kort og godt plus relevante billeder. 


Artikler


Videoer