Kontakt

Du kan kontakte YDK ved at sende en mail til det bestyrelsesmedlem du ønsker at kontakte.

Generelle spørgsmål bedes stilles til YDK´s sekretær på: sekretaer@ydk.nu

Sekretæren vil videreformidle spørgsmål til den øvrige bestyrelse i fald dette er nødvendigt.

Alle pressereleterede spørgsmål bedes stilles til formanden på: formand@ydk.nu

Spørgsmål til økonomien stilles til kassereren på: kasserer@ydk.nu

Spørgsmål og bemærkninger til ydk.nu stilles til webmaster på: webmaster@ydk.nu