MEDLEMSKAB

Som medlemmer af YDK optages yngre læger med interesse for kirurgi på alle uddannelsesniveauer fra klinisk basisuddannelse til afdelingslæge. Medicinstuderende kan ikke søge om medlemskab, men kan dog være medlemmer af Facebook-gruppen.

Ved indmeldelse forudsættes det at du har sat dig ind i YDKs vedtægter.

Ind og ud-meldelse sker via “Minside” på læger.dk

Når du tilmelder dig skal ansøgningen efterfølgende behandles af webmasteren, der godkender medlemsskabet, hvorefter du vil modtage en velkomstmail.

Lægeforeningen administrerer opkrævning af medlemsgebyr på 350 kr og opkræver det årlige kontingent.

Ved indmeldelse i foreningen vil du samtidig blive tilføjet foreningens mailliste. Herfra udsendes YDK-Update. En omtrend kvartalsvis e-mail med information om aktuelle tema-aftener, møder og tiltag i foreningen.

Ved spørgsmål eller problemer kontakt webmasteren eller sekretæren.

Udmeldelse sker via Minside på Læger.dk. Som udmeldt betragtes endvidere den, der ikke har betalt kontingent i et år. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restancen.