MEDLEMSKAB

Som medlemmer af YDK optages yngre læger med interesse for kirurgi på alle uddannelsesniveauer fra klinisk basisuddannelse til afdelingslæge. Medicinstuderende kan søge om junior-medlemskab til halvt kontingent, hvor det er tilladt at deltage i alle arrangementer, men uden stemmeret og uden mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Ved indmeldelse forudsættes det at du har sat dig ind i YDKs vedtægter.

Ind og ud-meldelse sker via “Minside” på læger.dk

Når du tilmelder dig skal ansøgningen efterfølgende behandles af webmasteren, der godkender medlemsskabet, hvorefter du vil modtage en velkomstmail.

For ordinære medlemmer administreres opkrævning af kontingent på 300 kr/år af Lægeforeningen, mens kontingent for junior-medlemmer opkræves af kassereren via almindelig email.

Meget af vores kommunikation med medlemmerne foregår via Facebook-gruppen, man skal selv søge om medlemskab. Ved indmeldelse i foreningen vil du samtidig blive tilføjet foreningens mailliste. Herfra udsendes YDK-Update. En omtrend kvartalsvis e-mail med information om aktuelle tema-aftener, møder og tiltag i foreningen.

Ved spørgsmål eller problemer kontakt webmasteren eller sekretæren.

Udmeldelse sker via Minside på Læger.dk. Som udmeldt betragtes endvidere den, der ikke har betalt kontingent i et år. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restancen.