Forslag til vedtægtsændringer GF 2018

Til dette års generalforsamling (21/4) vil der blive stillet forslag om ændringer af foreningens vedtægter så medicinstuderende på kandidat-delen kan optages som juniormedlemmer i YDK. Vedtægtsforslagene kan læses herunder. Ændringerne ses i paragraf 4. For at der kan træffes afgørelse […]

Temaaften JYLLAND Hernier

Kære Yngre Danske Kirurger, Det er med glæde at vi kan præsentere nedenstående temaaften i Aarhus d. 27/2 2018 Alle yngre kirurger opererer hernier, men hvordan gør vi det bedst? Hvilken type operation er mest fordelagtig og til hvem? Skal alle […]

Referat YDK-møde dec. 17

Kære kolleger, Hermed et ganske forsinket referat fra december måneds YDK-møde. Mødet omhandlede primært arrangeringen af årsmødet i april 2018, herunder blev der diskuteret forskellige oplægsholdere og emner. De valgte emner til årsmødet er Frailty til formiddags sessionen og akut […]

TEMA-aften: Anal-abscesser og fistelsygdom.

Kære kolleger! Nu er det igen tid til at rejse så langt ned i mavetarm kanalen som vi kan komme. Kikke Bartholin Hagen, afdelingslæge på Bispebjerg hospital (der har regionsfunktion for kompliceret fistelsygdom) vil d. 7. marts fra kl 17.30 […]

KURSUS: Tværfaglig teamtræning på operationsstuen

Kære Yngre Danske Kirurger. Nedenstående opslag er til info om at kurset “tværfaglig team-træning på operationsstuen” nu igen udbydes ved CAMES, HGH. Operationsstuen er et komplekst sted at arbejde. Der stilles høje krav til tekniske og kliniske færdigheder i et […]

YDK møde referat 20.11.2017

YDK mødet blev afholdt i forlængelse af november måneds Urologi tema-aften på Bispebjerg hospital. Primært blev diskuteret årsmødet og det blev besluttet at de to temaer i år skal være Frailty (formiddag) og akut kirurgi (eftermiddag). Temaerne er blevet valgt […]

Coming up! Urologi, Korttarmspatienter og Juleferie

Kalder alle Yngre Danske Kirurger! Hermed en lille reklame for de næste par tema-aftener. 20. November: Urologisk need to know Kom til en aften i det gule tegn hvor vi lærer om perioperative urologiske komplikationer, relevante urologiske differentialdiagnoser og de urologiske […]

Referat YDK møde d. 31.10.2017

Den 31. oktober afholdtes YDK-møde hos Marianne Eriksen på Vesterbro. Aftenens tema var blandt andet gennemgang af nomineringer til årets uddannelsespris (i alt fire nomineringer i år) og valg af vinder baseret på disse. Herudover blev der brainstormet temaer til […]

Repræsentantskab i fagområdet Akut Kirurgi

Yngre Danske Kirurger søger en yngre kirurg til at besidde en bestyrelsespost i fagområdet Akut Kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab. YDK indstiller repræsentanten til fagområdet, hvorefter bestyrelsen indenfor det pågældende fagområde kan vælge at acceptere indstillingen. Det er en forudsætning […]

Døgnmøde 30/9- 1/10

I sidste weekend afholdtes det årlige døgnmøde, der i år gik ud på at producere nye informationsdokumenter om hhv. introduktions- og hoveduddannelsen i kirurgi. Dokumenter, der snarligst vil blive lagt ud på hjemmesiden. Om søndagen afholdtes YDK-møde og referatet kan […]