Endoskopisk netværk ØST 14. marts 2018

Kære kolleger, D. 14. marts kl 16.30 til 19.30 afholder Endoskopisk Netværk øst det første af to årlige møder. Denne gang er emnerne behandling af blødende ulcus og helicobacter pylori. Mødet er gratis og venligt sponsoreret af Norgine og foregår […]

Forslag til vedtægtsændringer GF 2018

Til dette års generalforsamling (21/4) vil der blive stillet forslag om ændringer af foreningens vedtægter så medicinstuderende på kandidat-delen kan optages som juniormedlemmer i YDK. Vedtægtsforslagene kan læses herunder. Ændringerne ses i paragraf 4. For at der kan træffes afgørelse […]

Temaaften JYLLAND Hernier

Kære Yngre Danske Kirurger, Det er med glæde at vi kan præsentere nedenstående temaaften i Aarhus d. 27/2 2018 Alle yngre kirurger opererer hernier, men hvordan gør vi det bedst? Hvilken type operation er mest fordelagtig og til hvem? Skal alle […]

Referat YDK-møde dec. 17

Kære kolleger, Hermed et ganske forsinket referat fra december måneds YDK-møde. Mødet omhandlede primært arrangeringen af årsmødet i april 2018, herunder blev der diskuteret forskellige oplægsholdere og emner. De valgte emner til årsmødet er Frailty til formiddags sessionen og akut […]

TEMA-aften: Anal-abscesser og fistelsygdom.

Kære kolleger! Nu er det igen tid til at rejse så langt ned i mavetarm kanalen som vi kan komme. Kikke Bartholin Hagen, afdelingslæge på Bispebjerg hospital (der har regionsfunktion for kompliceret fistelsygdom) vil d. 7. marts fra kl 17.30 […]

KURSUS: Tværfaglig teamtræning på operationsstuen

Kære Yngre Danske Kirurger. Nedenstående opslag er til info om at kurset “tværfaglig team-træning på operationsstuen” nu igen udbydes ved CAMES, HGH. Operationsstuen er et komplekst sted at arbejde. Der stilles høje krav til tekniske og kliniske færdigheder i et […]

YDK møde referat 20.11.2017

YDK mødet blev afholdt i forlængelse af november måneds Urologi tema-aften på Bispebjerg hospital. Primært blev diskuteret årsmødet og det blev besluttet at de to temaer i år skal være Frailty (formiddag) og akut kirurgi (eftermiddag). Temaerne er blevet valgt […]

Coming up! Urologi, Korttarmspatienter og Juleferie

Kalder alle Yngre Danske Kirurger! Hermed en lille reklame for de næste par tema-aftener. 20. November: Urologisk need to know Kom til en aften i det gule tegn hvor vi lærer om perioperative urologiske komplikationer, relevante urologiske differentialdiagnoser og de urologiske […]

Referat YDK møde d. 31.10.2017

Den 31. oktober afholdtes YDK-møde hos Marianne Eriksen på Vesterbro. Aftenens tema var blandt andet gennemgang af nomineringer til årets uddannelsespris (i alt fire nomineringer i år) og valg af vinder baseret på disse. Herudover blev der brainstormet temaer til […]

Repræsentantskab i fagområdet Akut Kirurgi

Yngre Danske Kirurger søger en yngre kirurg til at besidde en bestyrelsespost i fagområdet Akut Kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab. YDK indstiller repræsentanten til fagområdet, hvorefter bestyrelsen indenfor det pågældende fagområde kan vælge at acceptere indstillingen. Det er en forudsætning […]