YDK KAMPAGNE: SUPERVISION & FEEDBACK!
Yngre Danske Kirurger har valgt at skyde året i gang med en kampagne målrettet alle læger i uddannelses-stilling på de kirurgiske afdelinger.
I et godt læringsmiljø, kirurgisk såvel som medicinsk, er superviseret læring og målrettet feedback nøgleord.
Vi vil gerne sætte fokus på disse to “kerneydelser”, og til det har vi brug for JERES hjælp.
Vi yngre læger er vant til at tage ansvar for egen læring, men i en travl hverdag kan det være svært at finde tiden til at sætte sig ned med, ofte lige så travle, ældre kolleger og sparre omkring procedurer eller lærings-situationer mhp. feed-back.
Derfor vil YDK i løbet af året udsende plakater, post-its og små video’er, som vi håber vil cirkulere i afdelingerne og på den måde sætte fokus på feed-back & supervision samt den mindst lige så vigtige udfyldelse af de i log-bogen, obligatoriske skemaer i forbindelse med intro- og hoveduddannelses stillinger.
Forhåbentlig kan kampagnen også give oplæg til diskussion på afdelingerne om hvordan læringsmiljøet kan optimeres og forbedres.
PS: Plakat og post-it’s er rundsendt til jeres TR på de kirurgiske afdelinger. Denne plakat må gerne printes og hænges op også.
MVH YDK’s bestyrelse.

Categories:

Tags:

Comments are closed

YDK Begivenheder

YDK YouTube