BESTYRELSEN

Bestyrelsen i YDK vælges for 2 år ad gangen og består af yngre danske kirurger med interesse for de kirurgiske specialer.

Bestyrelsen 2022:

YDK-møder:

Der afholdes åbne YDK-møder hver måned, almindeligvis i forlængelse af tema-aftener. Det er altid med mad og drikke til de fremmødte. På møderne diskuteres bl.a. tema-aftener, planlægges døgn- og årsmøder samt relevante emner af interesse for yngre kirurger. Kom endelig og sæt dit præg på foreningen!