Bestyrelsen i YDK vælges for 2 år ad gangen og består af yngre danske kirurger med interesse for de kirurgiske specialer.

Bestyrelsen 2023: