BESTYRELSEN

Bestyrelsen i YDK vælges for 2 år ad gangen og består af yngre danske kirurger med interesse for de kirurgiske specialer. Der er fem bestyrelsespladser (2-årige) og to suppleant-pladser (1-årige) og medlemmer vælges ved afstemning til YDK’s årsmøde i sidste weekend af April.

Bestyrelsen 2021:

YDK-møder:

Der afholdes åbne YDK-møder hver måned, almindeligvis i forlængelse af tema-aftener. Der er altid med mad og drikke til de tilmeldte. På møderne diskuteres bl.a. tema-aftener, planlægges døgn- og årsmøder samt relevante emner af interesse for yngre kirurger. Kom endelig og sæt dit præg på foreningen.