NB: Under udarbejdelse venner.

Bøger

Diverse lister med anbefalet litteratur opdelt på uddannelsestrin.

Videoer

Instruktionsvideoer til anatomi, og operationsteknik.

Hjemmesider

Links til brugbare hjemmesider, både inden for subspecialerne og relevante sidespecialer.