Introstilling kan søges efter godkendt KBU og er et krav for senere ansøgning til hoveduddannelse i kirurgi. Introstillingen varer ét år, og er det første år i speciallægeuddannelsen.

Der er et antal introstillinger i hver region, som fordeles mellem regionens afdelinger. Vær opmærksom på, at der er færre hoveduddannelsesforløb end introstillinger i hver uddannelsesregion (se aktuelle stillinger for de forskellige uddannelsesregioner her): 

Region Øst

Region Nord

Region Syd

Ansøgning

Se den faglige profil for kirurgi her, hvis du overvejer en stilling indenfor kirurgi. 

Introstillinger opslås på sundhedsjobs.dk og kan også ses på vores YDK facebookgruppe. Ansættelse i introstilling varetages af de enkelte kirurgiske afdelinger på baggrund af motiverede ansøgninger med CV og jobsamtale.

Introstillingens mål og indhold

I en kirurgisk introstilling vil du blive oplært i de basale kirurgiske og kliniske færdigheder, dvs. diagnosticering og behandling af akutte kirurgiske patienter. Du vil lære de basale laparoskopiske og endoskopiske procedurer samt mindre åben kirurgi. Se Målbeskrivelse og tilhørende logbog her.

For at opnå godkendelse af introstilling skal logbogens kompetencekort udfyldes, og de obligatoriske kurser skal være gennemførte og godkendte.
Kompetencekort udfyldes ved hjælp af forskellige feedback redskaber og dokumentation og evaluering foregår via den elektroniske logbog.

Supervision og Feedback

 

Se YDK’s kampagnevideo om Supervision og Feedback herunder.

 

Obligatoriske Kurser

Tidlig tilmelding og gennemførelse af obligatoriske kurser er anbefalet, da disse ellers kan være svære at få plads på.

Anbefalede Kurser

Klassisk er nedenstående kurser svære at få plads på, og der er ofte ventetid hvorfor det er fornuftigt at melde sig til disse tidligt i sin ansættelse. Husk at kursusaktivitet er godt på CV’et senere hen for ikke at nævne, at nogle af kurserne er adgangsgivende til videre uddannelse i afdelingen (f.eks. endt gastroskopi-kursus forud for oplæring i gastroskopi)

Øvrige anbefalede kurser se her (link til fane med kurser på vores hjemmeside).

Det anbefales at påbegynde sin kursusaktivitet så tidligt som muligt bl.a. pga. lange ventelister.
Kurserne (fraset Klinisk Vejledning/Pædagogik) kan gennemføres før man besidder en introstilling. Dette skal dog være efter aftale med din aktuelle uddannelsesansvarlige overlæge.

Kompetencekort til introduktionsuddannelsen i kirurgi

 1. EPA 1: Varetage en kirurgisk vagt
  • 6 cases vurderet med Mini-Cex feedback
  • 10 appendektomier med OSATS/VOTs feedback
  • 10 diagnostiske laparoskopier med OSATS/VOTs feedback
  • Dokumentation for selvstændigt udført chirurgia minor
  • Et 360 graders evalueringsskema
  • Et NOTSS skema
 1. EPA 2: Varetage kirurgisk stuegang
  • 10 cases vurderet med Mini-Cex feedback
  • Et 360 graders evalueringsskema
 1. EPA 3: Varetage endoskopiske procedurer
  • Endoskopikursus
  • 20 gastroskopier vurderet ved DOPF feedback
  • 20 sigmoideoskopier vurderet ved DOPF feedback
 1. EPA 4: Varetage elektive kirurgiske procedurer
 •  Laparoskopikursus inklusiv grisekursus
 • 10 cholecystektomier vurderet ved OSATS/VOTs feedback
 • 10 herniotomier vurderet ved OSATS/VOTs feedback
 • 3 NOTSS skemaer eller NOTSS kursus 
 1. EPA 5: Varetage kirurgisk ambulatorium
 • 3 cases vurderet med Mini-Cex feedback
 • Et 360 graders evalueringsskema
 1. EPA 6: Udvise interesse for den videre udvikling af det kirurgiske speciale
  • Dokumentation for enten/eller:
   • skr. eller mdtl. fremlæggelse ved fagligt arrangement (fx Dansk kirurgisk selskab)
   • udgivelse i per revieewed tidsskrift
   • vejlederfunktion
   • dokumentation for undervisningsaktivitet.

NB! VOTs, OSATS, Redznik er samme kompetencevurderingsskema.

Vi anbefaler tidlig kompetencevurdering af procedurer (OSATS/VOTs/DOPF), da dette er svært at indhente, når man i slutningen af sin introstilling forventes at være selvstændig operatør på flere procedurer (diagnostiske laparoskopier, appendektomier, gastroskopier og chirurgia minor).