YDK har medlemmer over hele landet og yder selvfølgelig støtte til arrangementer for YDK-medlemmer uafhængig af lokalisation. Der er dog begrænsninger for, hvor meget vi kan bidrage med til de enkelte arrangementer. Ved bestyrelsesmøde den 16.05.19 har bestyrelsen besluttet, at de økonomiske rammer for støtte fra YDK er som følgende:

Ca. 100 kr. til forplejning pr. YDK-medlem som deltager i arrangementet. 200-250 kr. i gave pr. foredragsholder til arrangementer for YDK-medlemmer. Hvis man tager initiativ til arrangementer med økonomiske rammer, som afviger fra ovenstående, skal man som udgangspunkt selv sørge for støtte fra sponsorer. Hvis der ikke kan skaffes sponsorer, og der er ønske om et dyrere arrangement, kan YDK’s bestyrelse kontaktes forud for arrangementet mhp. vurdering af yderligere støtte. Henvendelsen skal rettes til formand@ydk.nu og kasserer@ydk.nu og være bestyrelsen i hænde minimum 2 uger inden næste bestyrelsesmøde.