Yngre Danske Kirurger – YDK – er en forening som varetager yngre kirurgers faglige, uddannelsesmæssige, og organisatoriske interesser. Foreningen er for læger under uddannelse og speciallæger i underordnede stillinger i de kirurgiske specialer, samt grenspecialer.

Foreningen retter sig mod læger på alle niveauer af kirurgisk videreuddannelse fra klinisk basisuddannelse til afdelingslæger, og fremme den kirurgiske uddannelse for alle, samt komme med relevante kursustilbud.

Foreningen arbejder på at forbedre uddannelsen i kirurgi på alle niveauer og er repræsenterer i Dansk Kirurgisk Selskab, samt i de regionale ansættelses og rekrutteringsudvalg.

Foreningens aktiviteter præges af dens medlemmer, og især de aktive medlemmer og har i de senere år fokuseret på kirurgi, men dækker også urologi, thorax-, plastik og karkirurgi.

Den drives af ubetalt og frivilligt arbejde, uafhængigt af politiske og økonomiske interesser af læger på alle uddannelsesniveauer.

YDK samarbejder med Dansk Kirurgisk Selskab, samt Yngre Plastik Kirurger og Studerendes Almene Kirurgiske Selskab.