Her hentes blanket til udgiftsrefusion ved YDK-arrangementer.

For hvert møde/kursus/aktivitet bedes man udfylde et separat bilag.

På en separat side anføres deltagere ved mødet.

Transportudgifter anføres på separat transportbilag.

Dette bilag indsendes i udfyldt tilstand, inkl. relevante bilag (se nedenfor) til YDK’s kasserer Louise Pontoppidan e-mail: kasserer@ydk.nu

OBS! Bilag skal indskannes og sendes som én PDF-fil. Denne ene PDF-fil skal indeholde siderne ”Udgiftsrefundering”, liste over mødedeltagere og kvitteringer for udlæg. Disse tre elementer er forudsætningen for, at refusionen fra YDK kan effektueres.

Originalbilag skal kunne fremvises mod forlangende.