Både i introduktions- og hoveduddannelsen i kirurgi er struktureret feedback og sparring en vigtig kilde til videre udvikling af uddannelseslægens kompetencer.

Vi har her samlet links til de mest almindeligt benyttede vurderingsskemaer, der bruges i uddannelsesstillinger.

 

Operationslister

Særligt om operationslister. Som noget relativt nyt er det nu obligatorisk at benytte standardiserede operationslister ved ansøgning om hoveduddannelse. Vi kan derfor kun anbefale at begynde optælling i dem så tidligt som muligt. Link til operationslisterne kan findes neden for -alternativt kan de til hver en tid tilgås fra videreuddannelsen reg. østs hjemmeside.

Afdelingsvis operationsliste. 

Tip: Husk at udfylde og attestere afdelingsvise operationslister under den aktuelle ansættelse. Det er besværligt at indhente underskrifter måneder eller halve år efter end ansættelse på et hospital.

Operationsliste egen sammentælling.

 

Vurderingsskemaer

 

VOT: Vurdering af Operativ Teknik. 

 

DOPF: Direkte Observation af Praktiske Færdigheder

Bruges bl.a. til vurdering af endoskopiske færdigheder.

 

Mini-Cex: 

Bruges til vurdering af kommunikation og samarbejde med patienter og kolleger.

 

360-graders evaluering

Bruges i introduktionsuddannelsen til at vurdere den uddannelsessøgendes færdigheder på en lang række punkter. Det er meningen at vejleder/UAO på afdelingen selv skal oprette et skema, ovenstående kan dog benyttes hvis der ikke er ressourcer til dette.

 

Efter endt ansættelse

Vurdering efter endt ansættelse.

Udfyldes efter endt introduktionsuddannelse. Skal bruges ifm. ansøgning om HU-forløb.

Der er nu startet en forsøgsordning med et nyt vurderingsskema, der skal benyttes efter endt introduktions-stilling. Det anbefales at et panel af overlæger og yngre afdelingslæger, som har kendskab til kandidaterne holder et halvårligt møde, hvor alle afdelingens uddannelsessøgende læger evalueres. Evalueringen kan danne ramme for en efterfølgende vejledersamtale. Vurderingsskemaet og medfølgende vejledning kan findes herunder

Vurderingsskema inden HU. Forsøgsordning